rozvoj a akvizice

Neustále hledáme zajímavé příležitosti k budování nových prostorů pro volný čas a odpočinek našich zákazníků.

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE pro:

Vlastník nemovitosti

Hotelový resort

Investor

Město

Máte vhodnou nemovitost
na koncept wellness Infinit?


Vlastníte hotelový resort
a rád/​a byste spolupracoval/​a
při vybudování konceptu wellness Infinit?


Jste investor/​ka a chcete se zapojit do rozvoje úspěšného
wellness konceptu Infinit
a zajímavě zhodnotit své nemovitosti a finanční kapitál?


Jste zástupce města či obce,
uvažujete o realizaci projektu sportovně-​relaxačního centra
a hledáte partnera?


kontaktní osoba

Lenka Novotná
e-​mail: novotna@infinit.cz

JAK TO U NÁS VYPADÁ?